Privacy- en cookiebeleid

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 7 september 2018.

1. Inleiding

Kraan Bouwcomputing B.V. (verder te noemen Kraan) verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer informatie over onze cookies) met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Kraan geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Toepasselijkheid

Dit privacy beleid van Kraan is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospecten en andere personen verstrekte;

 • persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Kraan of via persoonlijk contact, met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren;
 • persoonlijke informatie en data ten behoeve van dienstverlening die wij voor u uitvoeren en/of de levering van software producten.

Kraan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Naam van uw bedrijf
 • Uw functie
 • Uw (zakelijk) adresgegevens
 • Uw (zakelijke) telefoonnummer
 • Uw (zakelijke) e-mailadres
 • Uw IP-adres

3. Gegevensverwerking

Kraan houdt een database bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Kraan, bijvoorbeeld door het aanmelden voor de nieuwsbrief of event, het downloaden van content of door persoonlijk contact. Wij verzamelen deze persoonsgegevens om u beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of events of interessante content download. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerkbijeenkomsten of een telefoongesprek.

4. E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Kraan hebt verstrekt, wordt u, mits u hier toestemming voor heeft gegeven, per e-mail geïnformeerd over onze oplossingen, diensten en kennis. Kraan maakt bij het verzenden van e-mailingen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Kraan haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

5. Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer uitgenodigd worden voor onze events?
Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@kraan.com.

6. Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers24 uur
_gaWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikersVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verlangd

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

CookieDoelOpslagperiode
PrivacyCookieNoticeWordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaanMaximaal 26 maanden

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

7. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kraan.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Hoe lang bewaart Kraan deze gegevens?

Kraan bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

9. Delen met anderen

Kraan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10. Beveiliging

Kraan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Kraan maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kraan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kraan op via info@kraan.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Kraan, waaronder de volgende domeinnamen:

 • Kraan.nl
 • Kraan.eu
 • Kraanbouwcomputing.com
 • Kraanbouwcomputing.nl
 • Kraanbouwcomputing.eu
 • Profibouwsoftware.nl
 • Building-it.eu
 • Construct-it.eu
 • Probis.eu

11. KRAAN Apps

Als u gebruik maakt van één van de KRAAN Apps, leggen wij gegevens vast ten behoeve van het goed functioneren van deze apps. Maar ook ten behoeve van de beveiliging van de gegevens en de autorisatie. Gegevens die we daarbij gebruiken zijn e-mailadres, login naam, naam, datum laatste login, token van het apparaat en het besturingssysteem van het apparaat.

Kraan Bouwcomputing B.V.
Rhijnspoor 227, 2901 LB Capelle aan den IJssel
KvK 24270994
010 – 28 66 666
info@kraan.com